Çandarlı İbrahim Paşa Camii ve Haziresi. Mercan
Çandarlızade Atik İbrahim paşa cami 1478
İstanbul Fatih ilçesi Mercan mahallesinde yer alan bir başka cami.
Çandarlı ailesi Orhan Gazi devrinden başlayarak 2. Selim'in tahta çıkışının ilk yıllarına kadar bir çok ilmiye ricali ve devlet adamını Osmanlı devletine yetiştirmiş bir ailedir.
Kara Halil efendi, ilk Osmanlı sultanı Osman Gazi'nin kayın pederi olan Şeyh Edebali'nin bacanağı olup Osmanlı devletinin kuruluşunda önemli rol oynayan Ahi teşkilatı mensuplarındandı. Kara Halil Paşa'nın torunu olan Atik İbrahim Paşa, Maktul Halil Paşa'nın küçük oğlu olup 1429 yılında Edirne'de dünyaya gelmiştir. Kaynaklarda ismine ilk kez Edirne kadısı olarak rastlanmaktadır. Sonrasında Anadolu (1483), Rumeli (1485) kazaskerliği vazifelerinde bulunmuştur. 1498'de Vezir-i Azam olup ikinci Bayezid ile İnebahtı kalesi kuşatmasında bulunmuş Ağustos 1499 şehit olmuştur. Cenazesi orada medfundur.
Nisan 1494 vakfiyeli cami bizzat Atik İbrahim tarafından yaptırılmıştır.
Orijinal kitabeye göre Hayr-i Celil 1478 yılında yaptırılmıştır...2014