Çocuk Lahti, İstanbul Arkeoloji Müzesi.


Çocuk Lahti - Child Sarcophagus
Mermer- Marble
From Sinope - Sinop
Roma devri İ. S. 2. yüzyıla ait - Roman period A. D. 2. century

İstanbul Arkeoloji Müzesi