Engin Cezzar Topluluğu Othello Piyesi


Engin Cezzar topluluğu Othello ile Küçük Sahnede...
Engin Cezzar topluluğu Shakespeare'nin Othello piyesiyle 1963 mevsimini açtı. Üstte soldan sağa Genco Erkal, Çetin İpekkaya, Mehmet Akan, Engin Cezzar, Sermet Çağan, Levent Dönmez, Gülriz Sururi, Daver Yüken ve Erol Günaydın görülmektedir...1963