Havari Büstlü Kemer, İstanbul Arkeoloji Müzesi.


Havari büstleri ile süslenmiş kemer örneği - Arch decorated with busts of apostles
Marble - Mermer
13. yüzyıl sonları 14. yüzyılın ilk yarısına ait.
Molla Fenari İsa camisinden - From Molla Fenari İsa mosque (Eklizya Tu Livos church)

İstanbul Arkeoloji Müzesi