Hürrem Sultan ve Mendili


Kanuni Sultan Süleyman gibi Hürrem sultanın da kocasına pek çok hediyeler verdiği anlaşılıyor. Yukarıda resmini gördüğünüz mendilin Hürrem sultan tarafından Kanuni'ye hediye edilmiş olduğu, mendilin kendisi tarafından yazılan yazısından anlaşılmaktadır...

(CAMERIA SOLIMANI IMPTOR FILIA - ROSTANIS BASSAE VXOR 1541)
Hürrem sultan (Roxelana) (1504-1558) yıllarca Kanuni Sultan Süleyman'a bir hükümdar gibi hükmetti. Sonradan hastalandı; aşkın acıları yerine hastalığın ıstırapları içinde kıvrandı. Şimdiye kadar neşredilmeyen bu resim sanıldığına göre Hürrem'in hastalığında yapılmıştır... 1958 Hayat Dergisi.