Leyla Fellah


Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin İran tahtına lazım olan erkek evladı doğuramayınca hem kraliçeliği hem de Gülistan sarayını ebediyen terk eden prenses Süreyya'dan sonra sarayın yeni bir geline hazırlandığı rivayetleri mevcuttur.
Bu da İngiltere'de kendi halinde bir talebedir.
Leyla Fellah, Süreyya'dan boşalan kraliçelik için baş adaydır. İran milli petrol endüstrisinin müdürü olan Rıza Fellah'ın kızıdır. Ortada görülen Leyla İngiltere'de Paddock Wood okulunda talebedir... 1958