1957 Johannesburg Özgürlük Hareketi


Afrika, Afrikalılarındır
Geçen hafta bu ses güney Afrika birliğinin Johannesburg şehrini karıştırdı. 

Cenubi Afrika birliği hükümeti iki seneden beri memleket nüfusunun büyük ekseriyetini teşkil eden zenci (siyahi) ve melez halkı ayrı mahallelerde oturmaya zorlamakta, bir takım medeni haklarından mahrum etmektedirler. Bu haksızlıklar karşısında duyulan infial, ilk olarak geçen hafta 152 beyaz, zenci (siyahi) ve melezin hükümeti devirmeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla yapılan muhakemeleri esnasında patlak vermiştir. Aralarına beyazların da karıştığı nümayişçiler şehrin sokaklarına dolmaya ve ırk müsavatı lehinde gösteriler yapmaya başlamışlardır. 

Nümayişin sonu
Ancak bu ilk hürriyet hareketi çok sürmemiş ve polisin harekete geçmesiyle kısa zamanda bastırılarak nümayişçiler kamyonlarla karakollara taşınmışlardır. 1957