Kağıthane, Sadabad Cami.

Sadabat Camisi
Kağıthane'deki bu cami üçüncü sultan Ahmet zamanında ve 1722 yılında sadrazam Nevşehirli damat İbrahim paşa tarafından yaptırılmıştır. Cami 1730 Patrona Halil isyanında harap hale gelmiş, üçüncü sultan Selim zamanında yeniden inşa edilmiş, ikinci Mahmut ve sultan Abdülaziz zamanlarında esaslı surette tamirler görmüş ve zamanımıza kadar gelmiştir. 30 seneden beri harap bir halde kalan cami Türkiye anıtlar derneği İstanbul şubesi tarafından tamir ettirilmiştir. 1957