Kanuni Sultan Süleyman ve Zigetvar kalesi minyatürleri.


Son Tören
Ömrünün 40 yıldan fazlasını savaş meydanlarında geçirmiş hünkar Zigetvar yolundayken uğrak yaptığı Belgrad şehrinde Macar beylerini huzuruna kabul etmişti. Minyatür'de Kanuni'nin hasta olduğu yüz ifadesinden açıkça görülmektedir.

Zigetvar Kalesi
Yüce hakan, ölüm döşeğinde bu müstahkem kaleler şehrinin şehrinin tümünün alındığı haberini işitebilme hasreti içinde öldü...