Karadağ Ülgün kadını ve ailesi


Karadağ Ülgün kadını ve ailesini yerel kıyafetleri ile gösterir bir koleksiyonda Ülgün kadını.
Dulcigno woman and family