1962 Kilis Kız Enstitüsü.


Kilis kız enstitüsü bu sene de talebelerinin yıllık çalışmalarını teşhir eden güzel bir sergi açmıştır. Burada moda atölyesinde öğrencilerin değişik kumaşlardan yaptıkları muhtelif tip şapkalardan okul sergisinde en fazla ilgi çekenler görülüyor... 1962