Louis Armstrong


Louis Armstrong
"1912 senesindeydi. O zaman daha çocuktum ve New orleans'ta bulunuyordum. Hiç unutmam mehtaplı bir gecede civardaki tepelere kadar gidip perde perde kaybolan bir trompet sesi benim bugüne kadar bu aletin peşinden koşmama sebep oldu." diyen Louis, New york'taki Harlem gece kulübüne meşhur simalardan pek çoğunu trompetinden çıkardığı şayanı hayret melodilerle topluyor. Londra'daki son başarısı sık sık turneler tertip etmesine vesile olmuştur... 1957