Mağusa 1958.


Namık Kemal büstü
1571 Ağustos ayında on ay süren muhasara sonrası alınan Mağusa'nın Türkler için en büyük özelliklerinden birisi de Namık Kemal'in bu şehrin zindanlarında ömür tüketmesidir. 

Buğday cami
Mağusa'da eski bir kilise olan Buğday camisinin bahçesinde 1730'da Kıbrıs'a sürülen sefaretnamesi ile meşhur bir diplomat ve fikir adamı olan 28 Çelebi Mehmet efendinin mezarı bulunmaktadır. 1958