Mihrican Z. Özdemir


Milli Kıyafetlerimiz
Televizyon yayınlarına varıncaya kadar milli kıyafetlerimizi Amerika'da tanıtmakta önderlik eden Türk talebelerinden biri de Western college mezunu Mihrican Z. Özdemir'dir. Bu işe kendi teşebbüsü ile girişmiş ve oldukça muvaffak olmuştur. 1957