Osmanlı dönemi Florina hastanesi açılış töreni.


Günümüz Yunanistan sınırları içinde yer alan Florina Devleti Aliyye-i Osmaniyye hastanesinin dualar ile açılış töreni.