Osmanlı dönemi İşkodra kadını.


Geleneksel Arnavutluk İşkodra'ya has kıyafetleri ile Osmanlı dönemi İşkodra kadını.