Osmanlı Dönemi Üsküp Tütüncü Camii.


İki kardeşin hikayelerine konu olmuş Makedonya Üsküp'de yer alan Tütüncü camisinin Osmanlı dönemine ait bir görünümü.