Otto Preminger, Jean Seberg, Françoise Sagan


Tipik egzistansiyalistler
Jean paul sartre'nin önderliğini yaptığı egzistansiyalizmin gelişmekte hala devam karşısında bir paris gazetesi "egzistansiyalist neslin en tipik temsilcileri"ni seçmek üzere okuyucuları arasında bir anket tertip etmiş ve şu neticeye varmış :
1- Jean Seberg
2- Anna Maria Caglio
3- Françoise Sagan
Yukarıda rejisör Otto preminger, sagan ve seberg ile birlikte görünmektedir. Preminger, sagan'ın "bonjour tristesse"ini filme alacaktır. Başrolü ise seberg'e oynatacaktır...1957