Palaiologos kızı Maria'nın mezar steli, İstanbul arkeoloji müzesi.


Palaiologos kızı Maria'nın mezar steli.
Molla Fenari İsa camii eserlerinden olduğu düşünülmektedir.
Mermer
13. yüzyıl sonları, 14. yüzyıl başlarına ait.

İstanbul Arkeoloji Müzesi