Priştine mutasarrıfı İsmail Fevzi Paşa.


Kosova Priştine mutasarrıfı İsmail Fevzi paşanın 1903 yılına ait bir fotoğrafı. Gürcü kökenli paşa Yanya ve İşkodra'da çeşitli vazifelerde bulunmuştur.