Protokorinth tipi Aryballos, İstanbul arkeoloji müzesi.


Topkapı sarayı 2. avlu 1937 kazı çalışmalarında ortaya çıkarılmış protokorinth tipi aryballos örnekleri.
Aryballos fragments proto corinthian style from Topkapi palace İstanbul
İ. Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısına ait bu eserler Byzantion'un Yunan devri en erken örnekleri olup kentin kuruluş tarihini destekler nitelikte nadide eserlerdir.

İstanbul arkeoloji müzesi