Silahtarağa Heykel Grubu, İstanbul Arkeoloji Müzesi.


Silahtarağa Heykel Grubu - The Silahtar Aga Statuary Group
* Eyüp - Alibeyköy yolu üzerinde yer alan bir inşaatın temel kazısında çıkarılmıştır.
* 1949-1950 yapılan bir kurtarma kazısında bir yapı kompleksi içinde birçok heykel ve heykel parçaları ortaya çıkarılır.
* Antik bina Haliç'e bakan kare planlı, altı nişli bir oda ile buna bitişik iki küçük odadan oluşmaktaydı.
* Bina ile ilgili su yolları ve su künkleri de çıkarılmıştır.
* Mevcut yapı kuruluş efsanesindeki su perisi Semestra'nın kutsal alanına bir km uzaklıkta yer almaktaydı.
* Yapılan araştırmalara göre ilk evredeki yapı için : Semestra'nın kutsal alanına bağlı yöresel bir çeşme yapısı (Nymphaion) veya bir Musaeon (esin perisi Mousa yeri) olabileceği düşünülmektedir.
* Binanın ikinci kullanımı İ. S. 200 yıllarına rastlamaktadır, içinde çok sayıda adak heykelciği bulunmuştur. Bütün bu sebeplerden ötürü mekanın kutsal bir mekan olabileceği düşünülmektedir.

İstanbul Arkeoloji Müzesi