Süleymaniye Meydan Çeşmesi, İstanbul.


Süleymaniye meydan çeşmesi
Bu çeşme (hesap çeşmesi) veya (çadır çeşmesi) adları ile de anılmaktadır. Hesap çeşmesi denilmesinin sebebi, Süleymaniye külliyesinin yapılması sırasında burada yüksekçe bir yere çıkan Mimar Sinan belirli zamanlarda yanında çalıştırdığı ustalara günlük yevmiyelerini dağıtırmış. Bir başka rivayete göre ise de bozdoğan su kemerinden bu yöne ayrılan bir kol suyu bu çeşmeye kadar getirir ve külliyenin bütün suları buradan hesaplı bir şekilde çevreye yayılırmış. Çadır çeşme denilmesinin sebebine gelince Süleymaniye külliyesinin tamamlanıp işler bittikten sonra caminin karşısında yer alan boş meydanda kurulmuş olan işçi gündeliklerinin ödendiği hesap çadırı kaldırılırken buraya bir eser bırakma amacı imiş.
Çeşme 2011'de restorasyon'dan geçirilmiştir.
Üzerinde şunlar yazmaktadır.  


Bu orada bir pınar ki adına selsebil denilir.
Azim olan Allah doğru söyledi
Rableri onlara tertemiz bir su içirir.
Onlara şöyle denir : Bu sizin için bir mükafattır. Sizin gayretinizin karşılığı budur.
Rebbül evvel ayı tarih 1207 hicri
Yüceler yücesi olan Allah şöyle buyuruyor : Bu Allah'ın has kullarının içtiği bir pınardır.