Türk tugayı Kore - Kunuri'ye cepheye gidiyor.


Kore Savaşı - Kunuri Muharebeleri
Yazan : Hikmet Feridun Es
Fotoğraflar : Semiha Es
Hazır !
İşte Kore'de bizim çocuklardan biri, oradaki kıyafetiyle. Gayet hafif olan yarım paltonun içi kürk kaplıdır. Boyunda asılı olan pürtüklü toparlak şeyler Kore'nin nazarlığı el bombaları... Ayaklardaki botun içinde bir kundura daha var. 


Cepheye Doğru
O günü Taegu Türk tugayını adeta düğüne gönderir gibi cepheye uğurladı. İstasyonda Güney Kore bandosu 24 saat bizim havalarımızı çaldı. Dinlenmek için bir yere oturacak olsak kadın erkek, çoluk çocuk hemen çömelip etrafımızı sarıyorlardı. Yerli adet veçhile gerdeğe giren Koreli damatlara olduğu gibi hepimize ayrı ayrı elma ikram ediyorlardı.

Hangisi ?
Türk M. P. komutanı Rahmi Küntür ile yüzbaşı İsmail Çataloğlu yakalanan bir esiri tetkik ediyorlar. Acaba Kuzey Koreli mi ? Yoksa Çinli mi ? Burada dostu düşmanı birbirinden ayırmak çok güç...

Son gece ve esirler
Yukarıda, sol taraftaki küçük resim Taegu'den ateş hattına hareketimizden önce son gecenin şerefine kendi kendimize çektiğimiz ziyafetten bir köşeyi gösteriyor. Türk tugayının komutanı general Tahsin Yazıcı ve yazının muharriri. Bu resmin çekildiğinin hemen ertesi günü Kunuri'ye doğru hareket ettik.
Sağdaki uzun resim ise kuzeyden gelen muhacirlerin arasına karışmış bir kızıl çetenin efradını göstermektedir. Alınan esirler ellerini başları üzerinde birleştirerek bekliyorlar. Son günlerde getirilen arasında Çinliler de vardı... 1958 Hayat Dergisi.