Doğadaki beyazı çamaşırlarınızda Tursil yaşatır.


Doğadaki beyazı çamaşırlarınızda Tursil yaşatır.
Tursil özel bir oksijenli perboratlı sabun tozudur.
Çamaşırlarınızı ve ellerinizi korur.
Turyağ
1975