Yıldız Sarayı Küçük Bahçe Köşkü.


Sultan Abdülhamid'in üçüncü katından boğazı seyrettiği köşkün ön kısmında yer alan müştemilat niteliğindeki küçük köşk.