Topkapı Sarayı Has Ahır


Has Ahır 1970
Osmanlı imparatorluğu döneminde saray hayvanlarının  ve bunlarla ilgili takımların ve hayvanlara bakan görevlilerin toplu olarak bulunduğu bölüm. 

Tadilat öncesi 1939 yılı has ahır görünümü
Burada Padişahın hizmetinde bulunanların 200 atı bulunmaktaydı. Ayrıca en iyi cins 50 at içinde özel bir ahır bulunmaktaydı. Sarayburnu'nda roma döneminden kalma zafer sütununun önünde yer alan has ahır dairesi 

Osmanlı dönemi has ağır görevlisi
Ahırkapı'da ise enderun görevlileri, has odalılar ve harem ağalarının ahırları ve atları bulunmaktaydı. Bunların haricinde vefa ve kadırga semtlerinde de ahırlar yer almaktaydı. Dolmabahçe sarayı tamamlandıktan sonra Beşiktaş semtinde de bir has ağır kurulmuştur. Has ahırın amiri büyük İmrahor idi. 

Topkapı sarayı has ağır girişi.