1957 Ankara Gençlik Parkı


Büyük havuzun iki mevcut köprüsü vardır. Fotoğrafta su bisikletleri ile gezenler görülmektedir. 

Devlet demir yolları mini treni
Gençlik parkında yer alan minyatür tren bütün parkın etrafını dolaşmaktadır. Vagonları 16 kişiliktir. Yer altında yer alan havuz başı istasyonuna bir tünel vasıtasıyla girilir. Yukarıda minyatür tren istasyonda, altta hareket halinde görülmektedir.  


Gençlik parkı sun'i gölünün mehtapta bir görünümü...1957