Bursa Ulu Camii


Bursa Ulu Cami
Bursa'daki camilerin en büyük ve en güzeli sultan Yıldırım Bayezid zamanında başlanıp, Birinci Mehmed zamanında tamamlanmış olan Ulu camidir. Cami son yüzyılda geçirdiği büyük zelzele felaketinden sonra yeniden tamir gördüğü için iç cepheleri tamamıyla klasik, kubbelerin dış yüzleri ise ampir üslubundadır. Duvarlarında görülen levhalar ve sıva üzerine işlenmiş yazılar meşhur hattatların elinden çıkmıştır. Caminin üstte görülen mihrabı dört köşeli bir hücre şeklindedir. Mihrabın yanındaki minber İslam mabetlerinde mevcut olanların en büyük ve en güzellerinden birisidir. Halen binanın içinde bulunan altta yer alan şadırvan 16 köşelidir. Sular ortada yer alan fıskiyeden akar. Aşağıya doğru genişleyen üç katlı ve 8 delikli yalaklar vasıtasıyla birinden diğerine dökülerek iner. Havuzun etrafında 16 musluk yer almaktadır...1957