Ceylan Özerengin


1975 Eurovision Jürisinden Ceylan Özerengin 2000 kişinin arasından kura ile jüriye üye seçilmiş. " Yarışmanın sonuncusu herhalde Türkiye (Semiha Yankı) olmamalıydı..." diyor.