Osmanlı dönemi pehlivan ve cazgır.


16. yüzyıla ait bir gravürde er meydanında güreşen pehlivanlar ve cazgır...