Osmanlı dönemi Peyk ve Peyk teşkilatı.


Yukarıda 16. yüzyıla ait minyatürde peyk teşkilatı mensupları. Alt fotoğraflarda teşkilatın değişik kıyafetli diğer mensupları görülmektedir.
Osmanlı devletinin ilk zamanlarında haberci (ulak) ve muhafız, son zamanlarında ise törenlerde hoş kıyafetleri sebebiyle töreni canlandırıcı, renklendirici unsurlar olarak kullanılmışlardır. Teşkilat 1828 tarihinde sonlandırılmış. Teşkilat mensupları hademe-i rikab-ı hümayunu hassa teşkilatına dağıtılmıştır.