Otomobil Ehliyeti Eğitimi


Bayan İclal Gegin, direksiyonun başına geçmiş. Yanında imtihan heyeti. Biraz sonra netice belli olacak...
Ankaralı kadınların hedefi otomobil ehliyeti !

Bu Ankaralı hanımlar, ehliyet almak niyetinde. Bu amaçla okuldaki nazari dersleri takip ediyorlar.

Turizm bakanının eşi bayan Vedia Kürşat da işi çok ciddiye alıyor.

Ama sadece ehliyet almak kafi değil. Bazen yolda kalmak da var... 1968