Sadrazam Halil Rıfat Paşa.


Halil Rıfat paşa Osmanlı dönemi sadrazamlarındandır.  1830 yılında Selanik Siroz'da (Serez) dünyaya gelmiştir. Bir dönem Siroz tahrirat kaleminde memurluk vazifesinde bulunmuştur. İlerleyen dönemde Tuna mektupçusu, Varna, Tırhala, Vidin mutasarrıflığı vazifelerinde bulunmuştur. 1893'de dahiliye nazırı olmuştur. Sonrasında sadrazamlık vazifesine getirilmiştir. Şairane bir kişiliği sahipti. 1903 yılında vefat etmiştir.
(Son Altesse Halil Rifat Pacha - Grand vizir)
Servet-i Fünun mecmuası