Tahran 1963


Tahran modernleşme yolunda !
Bugünkü İran'ı çok az tanıyoruz. İran bir masal memleketi değildir. 15 yıldan beri devam eden planlı kalkınmasıyla Avrupa medeniyetine yetişmek niyetindedir.
Tahran'da 110.000 hususi otomobil, 12.000 taksi, 200 otobüs ve 7153 garaj vardır.
(Şevket Rado 1963)

Tahran'da 15-20 katlı binalar yükselmektedir. İşte yüksek binalardan birisi : Bank kar = İş bankası...  

Spehsalar camii Tahran'da göze çarpan başlıca eski eserlerden birisidir. Burada dini tedrisat yapılmaktadır.
Tahran'ın bir diğer modern binası da İran bankasıdır. Şehrin en işlek noktalarından birisinde bulunmaktadır...