Tapınak Alınlığı


Tapınak alınlığı, Nemesis'e ve halka adak anıtı - Temple pediment, dedicated to Nemesis and the public
Mermer, Muğla Milas'tan - Marble, Mylasa
Helenistik dönem - Helenistic period
"Pamphilos'un kızı, Nemesis rahibesi Artemisia bu anıtı ve kaidesini etrafındakilerle birlikte saygıdeğer kocası Melan'ın oğlu, Peitho rahibi Menippos ile beraber Nemesis ve halk için dikti..."
"Artemisia, daughter of Pamphilos and priestess of Nemesis, has erected this monument and its Podium, together with those things around it, together with her respectable husband Menippos, son of Melan priest of Peitho, for Nemesis and the public."

İstanbul Arkeoloji Müzesi