Halit Ziya Uşaklıgil & Şevket Rado.


Halit Ziya Uşaklıgil köşkünün bahçesinde Şevket Hıfzı (Şevket Rado) ile konuşurken.

Büyük romancımız Yeşilköy'deki köşkünde, çalışma odasında.

Halit Ziya Uşaklıgil Yeşilköy'deki köşkünün bahçesinde....
(Fotolar : Faik Şenol)