Hatemi Abdurrahman Çelebi Müeyyedzade minyatürü.


Hatemi Abdurrahman Çelebi, ayrıca Müeyyedzade olarak bilinirdi. Divan şairi ve bilgindi. Tahmini olarak 1455-1456 yıllarında Amasya'da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul'da tamamladı. Ünlü hattat Hamdullah'tan hattatlık eğitimi aldı. Fatih Sultan Mehmed hanın oğlu Bayezid'in Amasya valiliği sırasında muhasibi oldu. Fakat sonrasında Bayezid'i başkaldırmaya teşvik ile suçlandı. Önce Halep, akabinde İran'a kaçmak zorunda kaldı. 2. Bayezid'in tahta çıkmasından sonra kalenderhane müderrisliği, Edirne kadılığı, sonrasında kazaskerlik gibi vazifelerde bulundu. Türkçe lisanından başka Arapça ve Farsça şiirleri mevcuttur. Her çeşit yazıyı oldukça güzel bir şekilde yazmakta üstatdı. 2. Bayezid'in saltanatının son yıllarında evi asiler tarafından yağmalandı. Yavuz Sultan Selim hanın iltifatını kazandı. Hatemi'nin ayrıca tefsir ve kelam üzerine eserleri bulunmaktadır. 1516 senesinde vefat etmiştir.