İngiliz'in Hava Tüneli.


İNGİLİZ'İN HAVA TÜNELİ
İngiltere'de tepkili uçakların rüzgara karşı mukavemeti muazzam hava tünelleri vasıta ile ölçülmekte ve bu tecrübeden sonra uçaklar uçuşa tabi tutulmaktadır. Kontrol tünellerinde neşredilen rüzgarın hızı 1.000 mildir. Fotoğrafta tünelden bir vantilatör ve müstahdemi görülmektedir...1957