Mahabarata Destanı Minyatürü.


Hint Mahabarata destanından bir oluntu ve minyatür. M. Ö. 276
Gulmet Müzesi - Paris

Mahabarata destanı Vyasa'ya mal edilen Sanskrit destanıdır. Geleneklere göre yazılışı çok eski çağlara uzanmaktadır. Met'in, Veda'lar devrinden M. S. 4 yüzyıla kadar birçok değişikliğe uğradığı düşünülmektedir. 18 şarkıya bölünen 200.000'i aşkın mısralık bu destanda, Kaurava'ların Pandava'lara karşı savaş mücadelesi anlatılır. Destanın başlıca kişileri şunlardır : Vişnu'nun sekizinci ve tam cisimleşmesi olan Krişna, Krişna'nın yoldaşı ve aşığı Indra'nın oğlu ve cisimleşmesi olan Arcuna, Arcuna'nın dört kardeşi (Adil Yudhişthira bunlardan birisidir), Dharma'nın cisimleşmesi olan bilge Vidura, kutsal Ata Bişma, kör kral Dhritaraştra ile 100 oğlu ve onlara yardım eden güneş tanrısının oğlu kahraman Karna. İki ordu karşılaşır ve çarpışma sonunda ikisi de kırılır. (Bhagavad-Gita bölümü burada yer almaktadır.) Tarihi menkıbelerle gelenekleri, hukuk ve ahlak kurallarını birçok din, felsefe ve yogi kavramını bir araya getiren bu destan eski ve yeni Hindistan'ın anlaşılması yönünden oldukça büyük önem taşımaktadır...