Mario Antonia Frosali


Kimi dere kenarında oturur, çakısını çıkarıp kamışları yontarak kendine kaval yapar, kimide evinde tezgahın başına geçer ve bıçakları, keskisi ile tahtaları oyar, telleri gerer, keman yaratır... İtalyan asıllı Amerikalı Marlo Antonia Frosali'nin merakı ise keman yapmak. Hem de 89 yaşında olmasına rağmen. 1909'da Amerika'ya gelip Los Angeles'a yerleşen Frosali boş zamanlarını keman, viyola, viyolonsel gibi telli müzik aletleri yaparak değerlendiriyor. Bu aletlerden yılda ancak 2 veya 3 tane yapabiliyor ve meraklılarına bunları binlerce dolar karşılığında satıyor. Merak Frosali'ye dedesinden geçmiş. Evinin üst katını atölye haline getiren sanatçının pek çok özel aletleri var. Zaten onlar olmadan keman gibi bir müzik aletini yapmak, ona o güzel sesi vermek kolay olmasa gerek.
Üstte ve altta Frosali keman yapımında. Yapıldığı tahta kadar, boya ve cilanın da önemi var. Bir kemanın iyi ses vermesi için malzeme olarak en iyilerinin kullanılması ve hiçbir fedakarlıktan kaçınılmaması lazım. Tıpkı Frosali ustanın yaptığı gibi. Kemanları ağırlığınca altın değerinde...  


Frosali kemanın alt yüzünü yapmış, ona yan taraf kaplamasını yerleştirmek için prova yapıyor. Keman yapmak her şeyden önce bilgi, titizlik, sabır ve iyi niyet istiyor.

Başkaları nasıl yapıyor, Frosali'yi ilgilendirmiyor. O yapacağı kemanın sapını elle, yekpare bir tahtayı yontarak meydana getiriyor. Ama sonuç ise son derece mükemmel...1975