ÖLÜMLE OYNAYANLAR !


ÖLÜMLE OYNAYANLAR !
Bunlar kubbe ve külah tamircileri. Hayat fotoğrafçısı da (Ozan Sağdıç) aynı tehlikeyi göze alarak okuyucularımız için bunlardan birini Atik Ali paşa camii minaresini tamir ederken tespit etmiştir...

Minarelerde şerefeden aleme kadar seren denen kalın bir direk vardır. Tamirat için kement atmak suretiyle alemin alt kısmına bir makara bağlanır. Kurşuncu, bir ucu şerefedeki işçinin elinde olan makaraya takılı halatın öbür ucundaki beşiğe oturarak aynı halatı çeke çeke tamir edilecek yere çıkar. Külahın dibindeki çıkıntılardan alemin altına kadar serene, gönder denen tahta çubuklar rapt edilmiştir. Gönderin üstü tahta ile örtülüdür. Bu tahtaya keçe serilerek kurşun kaplanmıştır. Tamirat bittikten sonra alemin alt kısmına yedek bir ip bağlanır. İpin iki ucu şerefeye sarkıtılarak burulur. Kurşuncu ona tutunarak beşiği aşağı verir, kendisi yedek iple şerefeye iner. Burulu ip de açılarak aşağıya alınır...1957