Osmanlı dönemi gazeteleri ve dergileri


Ruzname-i Ceride-i Havadis (1864)

Hakayik-ül-Vekayi (1870)

BUREAUX DU HURRIYETE-LA LİBERTE
Hürriyet (1868)

DİYOJEN 1869

Ceride-i Adliye 1909

Ceride-i Askeriye 1863

Ceride-i Havadis 1840

Vakit 1875

İbret 1871

Takvim-i Vekayi 1831

Solda Tasvir-i Efkar 1861, sağda Tercüman-ı Ahval 

Mecmua-i Fünun 1861

Tercüman-ı Hakikat 1878