Osmanlı dönemi Hacegan gravürü.


Hacegan gravürü
Hacegan kelimesi tasavvufta Ahmet Yesevi adına kurulan Yesevi tarikatından doğan ikincil bir tarikattır.
Osmanlı imparatorluğunda defterdar ve nişancılar için kullanılan bir deyim, bir rütbedir. Ayrıca Osmanlı imparatorluğunda devlet dairelerinde yazı işleri ile uğraşanlara da verilen bir rütbedir. Sultan 2. Mahmud döneminde Hacegan rütbesi ayrı bir özellik kazanmıştır. Törenlerde özel nişanlarla bu rütbeyi işaret eden özel elbiseler hazırlanmıştır. Hacegan rütbesinin sonradan bu unvana layık olmayan kişilere verilmesi üzerine 1837'de imtihan usulü tatbik edilmeye başlandı. Bu rütbenin değeri Tanzimat fermanından sonra iyice düştü. Üstte Osmanlı dönemi bir Hacegan'a ait gravür görülmektedir.