Osmanlı Dönemi Hanende Gravürü.


Osmanlı imparatorluğu 17. yüzyılda şarkı ve gazel söylemeyi kendine meslek edinmiş bir Hanende'ye ait gravür.