Osmanlı dönemi Harbeci teşkilatı.


Osmanlı döneminde kimi zamanlar savaşlarda süngü kullanan bir asker grubu. Teşkilat olarak ise Bab-ı Ali'de sadrazamın, bazı kimselerin celbi, suçluların hapsedilmesi gibi işlerle ilgili olan ağanın idaresindeki görevliler.(Harbeciler sırtlarına kaplan postu, başlarına keçe giyerlerdi. Bağlı bulundukları yeniçeri ocağı 1826'da kaldırıldıktan sonra bu görevde kaldırıldı. Yeniçeri ağaları bir yerden bir yere giderlerken yanlarında harbeciler bulunurdu.