Osmanlı dönemi Haznedar Ağa gravürü.


Turkische Gewander adlı eserden Osmanlı imparatorluğu dönemi Haznedar Ağa gravürü.
Haznedar ağaları ekseriyetle siyahi harem ağalarından seçilirdi ve haremin giderlerinden sorumluydu. .Ayrıca enderun koğuşlarından hazine koğuşunun, Bab-ı hümayun ve Hilat hazinelerinin sorumlusu idi. Padişahların yanından ayrılmazlar terfi sonrasında kapı ağası olurlardı...