Osmanlı dönemi Saka teşkilatı.


Orta sakası (sağda) Baş karakullukçu ve karakullukçular ile.
(Ottoman time Bach-Karakoulouktchou, Orta Sakassi)  

16. yüzyılda Osmanlı sakaları 

Saka minyatürü  

Osmanlı dönemi atlı bir saka
Osmanlı döneminde sakalar kendilerine verilen beygirler ile seferde ve barışta ortaların içme ve yıkanma sularını temin ile görevli idiler. Sayılar 17. yüzyılda 700 kadardı. Meşinden yapılmış kırbaları beygirlerin iki yanına asarlardı. Elbise ve çakşırları deridendi. Kışlaları ağa kapısı dışında yer alırdı. Ulufeden başka her yıl erbain'den (22 aralık) erbain'e verilen elbise bedelini de alırlardı. Kırba ve muslukları yağlamak için yılda bir kere saka başı tarafından kendilerine don yağı verilirdi. Padişah sayfiyeye gittiği zamanlar geri vermek üzere 15 çift kırba, 10 musluk, 15 su kovası teslim alırlardı. 1826 yeniçeri ocağının kaldırılmasına kadar vazifelerine devam ettiler.