SAROS KÖRFEZİ KIRMIZI MİHVER TATBİKATI


SAROS KÖRFEZİ KIRMIZI MİHVER TATBİKATI
12 nisan günü, Çanakkale dışındaki Saros körfezi 1. dünya harbinden bu yana hayatının en hareketli, en heyecanlı günlerini yaşadı. 2. dünya harbindeki bütün Amerikan deniz kuvvetlerinin muharebe kudretinden daha üstün bir donanma Saros ve Gelibolu'ya hücum etti. Karaya büyük sayıda asker, malzeme, tanklar denizde ve karada yürüme kabiliyetine sahip askeri nakil vasıtaları, vinçler ve ekipmanlar çıkarıldı. Bu esnada Gelibolu üzerinde de atom kullanıldı. Türk ve Amerikan kuvvetlerinin iştirak ettiği bu son senelerin en büyük deniz manevrasında vaziyet şu idi :
21 şubatta çok üstün düşman kuvvetleri şimalden gelerek ve onlar da atom kullanarak boğazları işgal etmişlerdi. Şimdi Nato'nun emrindeki 6. Amerikan filosu bu toprakları tekrar geri almak maksadıyla karaya asker çıkarıyordu. Harekatın başında amiral Brown gibi Okinava çıkarmalarına iştirak etmiş eski bir deniz kurdu vardı. Amiral gemisi olarak birçok Kore çıkarmalarına katılmış Mount Me Kinly gemisi seçilmişti. Amerikan donanmasının göz bebeği mesabesinde bulunan kurbağa adamlar Kleinsmith muhribine bindirilmişti. Evvela bunlar su altından karaya çıkıp Saros körfezindeki bütün düşman tesislerini imha ettiler. Harekata biri Türk olmak üzere üç denizaltı ve Malta'dan, Kıbrıs'tan hareket eden hava filoları da iştirak etmiştir. Mount Me Kinly'de bulunan Yunan gazetecileri Saros körfezindeki manevraları büyük bir dikkatle takip etmekteydiler.

ALLAH'A ISMARLADIK
Sabahın erken saatleri... Saros körfezi önündeyiz. Evvela kurbağa adamlar su altından gidip karadaki tesisleri tamamen tahrip ettiler. Şimdi sıra deniz piyadesinde... Onlar son hazırlıklarını yapıp, çelik miğferlerini giyerek çıkarma botlarına atlıyorlar...  

Bu esnada kumanda gemisi Mount Me Kinly'nin güvertesinden kalkan helikopter mütemadiyen gemiden gemiye dolaşmakta, kara ile donanma arasında adeta mekik dokumaktadır. Donanmadaki bütün nakliye gemileri karaya çıkış botlarını denize indirmiş vaziyetteydi...1957