Takiyüddin Bin Mehmet ve İstanbul'da bulunan rasathanesi.Takiyüddin Bin Mehmet ve İstanbul'da bulunan rasathanesini gösteren bir minyatür.
Alat-ı Rasadiye Li Ziyc-i Şehinşahiyye adlı kitaptan.
(Topkapı sarayı müzesi kütüphanesi hazine bölümü)